Ikastetxeko Eskola Kontseilua

Definizioa

Institutuko Eskola Kontseilua da hezkuntza komunitateko sektore guztiek Institutuaren funtzionamenduan parte hartzeko organoa.

Osaera


 

Eginkizunak, Eskola Kontseiluaren funtzionamenduaren araubidea eta Eskola Kontseilua hautatu eta berritzea:

Dekretua: Eskola Kontseiluaren definizioa eta eskumenak